من همینم که هستم
اجتماعی فرهنگ

من همینم که هستم

یک جمله‌ی خطرناک, من همینم که هستم !

در این جمله کوتاه می‌توانیم غرور، لجاجت، خودرایی، خودخواهی، درجا زدن و به تدریج راندن آدم ها از اطراف خود را حس کنیم.

اگر من و شما هم به طور غیرمستقیم یا ناخواسته این جمله در ذهن مان نقشی دارد، باید بسیار مراقب باشیم که از دام رکود، سکون و فسیل شدن رهایی یابیم
انسان های بزرگ حتی از کودکان هم درس می گیرند.

اساتید خبره و باتجربه بیشتر از واژه «نمی‌دانم» استفاده می‌کنند. دانشمندان توانمند در بسیاری از موارد می گویند:
«در تخصص من نیست» و انسان های وارسته بیشتر اوقات سکوت می کنند و می گویند: «نظر شما چیست؟»

نوشته های مرتبط

باید یاد بگیری به خودت احترام بذاری

admin

در آینه

admin

احساس خوشبختی می کنی ؟

admin

ارسال دیدگاه