روابط فست فودی
اجتماعی ادبیات داستانک عکس نوشته فرهنگ

روابط فست فودی

آدم گرسنه ، فست فود را به يك فسنجان ترجيح ميدهد . چرا ؟ چون صبر و تحمل ندارد ، گرسنه است ، طاقت گرسنگى را ندارد . آدمى هم كه روح گرسنه دارد ، به دنبال سريع ترين روش ها ميرود تا گرسنگى روح خود را برطرف سازد .

روح گرسنه با چه سير ميشود ؟ با رابطه ، با بودن كنار فردى قابل اعتماد و بسيار صميمى كه در اصطلاح به چنين فردى ميگوييم يار . آدمى كه روح گرسنه دارد ممكن است از شدت گرسنگى به بدترين آدم روى زمين اعتماد كند و او را به اشتباه يار بنامد ، چرا ؟ چون خسته است از تنهايى ، گرسنه رابطه است ، به هر قيمتى ميخواهد اين تنهايى را تمام كند .

صبر ندارد يا طاقت ندارد كه منتظر يك يار اصيل و واقعى بماند . يارى كه نه به واسطه گرسنگى روح ، بلكه به واسطه عقل و منطق و عشق انتخاب كرده است . چنين افراد بى طاقتى به هيچ چيز جز ضرر نميرسند . چه فردى كه جسم گرسنه دارد و به ضرر فست فود راضى ميشود و چه فردى كه روح گرسنه دارد و براى سير كردن روح بدترين و كمترين آدمها را يار مينامد . زندگى خود را فست فودى نكنيد ! چه در امر ميل غذا ، چه در امر انتخاب يار

 

سهيل شهابى

نوشته های مرتبط

من همینم که هستم

admin

احساس خوشبختی می کنی ؟

admin

وارد مغازه می شوم

admin

ارسال دیدگاه