حق طلاق
اجتماعی

حق طلاق

ممکن است یک مرد از دادنِ حقِ طلاق به همسرش
حس خوبی نداشته باشد
اما ابداً نه این حق را دارد
و نه نظرش
نظرِ درستی است.
ما در یک کشوری زندگی می کنیم که
متأسفانه قوانینِ موجود در این زمینه
نه اخلاقی است
نه انسانی است
و نه خوب و درست است.

اگر من زنی هستم که
در وقتِ ازدواج
از همسرم حقِ طلاق می خواهم
موضوع این نیست که
ماجرایِ طلاق برای من مطرح است
موضوع پذیرفتنِ اصلِ برابری
و واقع بین بودن
و ازدواجِ واقعیِ زن و مردِ امروز است.

شما نمی توانید
ادعادکنید که
دو تا آدمِ امروزی هستید
و به قانونِ غلطِ دیروز عمل کنید
و بعد با مشکل روبرو شوید.

از نظر من
حقِ طلاق باید هم برای زن باشد و هم برای مرد
یعنی هر دویِ ما می توانیم
حقِ طلاق را داشته باشیم
همانگونه که از ابتدا هم
آزادانه انتخاب کردیم که با هم باشیم
و همدیگر را از آغاز
با مهریه و شیربها و… در زندانِ همدیگر نبردیم.

چون من همیشه گفته ام
ما باید تصمیممان را در برخی از موارد بگیریم که
الاغ سوار هستیم یا هواپیما سوار
و از اینکه هر دو را بخواهیم
یا الاغمان را داخل هواپیما ببریم
به جایی نخواهیم رسید.

فرهنگ هلاکویی

نوشته های مرتبط

باید یاد بگیری به خودت احترام بذاری

admin

مکث، تعجب، تعظیم!

admin

در آینه

admin

ارسال دیدگاه