حق طلاق
اجتماعی

حق طلاق

ممکن است یک مرد از دادنِ حقِ طلاق به همسرش
حس خوبی نداشته باشد
اما ابداً نه این حق را دارد
و نه نظرش
نظرِ درستی است.
ما در یک کشوری زندگی می کنیم که
متأسفانه قوانینِ موجود در این زمینه
نه اخلاقی است
نه انسانی است
و نه خوب و درست است.

اگر من زنی هستم که
در وقتِ ازدواج
از همسرم حقِ طلاق می خواهم
موضوع این نیست که
ماجرایِ طلاق برای من مطرح است
موضوع پذیرفتنِ اصلِ برابری
و واقع بین بودن
و ازدواجِ واقعیِ زن و مردِ امروز است.

شما نمی توانید
ادعادکنید که
دو تا آدمِ امروزی هستید
و به قانونِ غلطِ دیروز عمل کنید
و بعد با مشکل روبرو شوید.

از نظر من
حقِ طلاق باید هم برای زن باشد و هم برای مرد
یعنی هر دویِ ما می توانیم
حقِ طلاق را داشته باشیم
همانگونه که از ابتدا هم
آزادانه انتخاب کردیم که با هم باشیم
و همدیگر را از آغاز
با مهریه و شیربها و… در زندانِ همدیگر نبردیم.

چون من همیشه گفته ام
ما باید تصمیممان را در برخی از موارد بگیریم که
الاغ سوار هستیم یا هواپیما سوار
و از اینکه هر دو را بخواهیم
یا الاغمان را داخل هواپیما ببریم
به جایی نخواهیم رسید.

فرهنگ هلاکویی

نوشته های مرتبط

آدم‌ های زیبا و دوست‌ داشتنی

admin

وارد مغازه می شوم

admin

باج گیری عاطفی چیست ؟

admin

ارسال دیدگاه