بعضی آدم ها را نميشود داشت
ادبیات

بعضی آدم ها را نمیشه داشت

بابا لنگ دراز عزیزم
بعضی آدم ها را نميشود داشت
فقط ميشود يک جور خاصي دوستشان داشت
بعضي آدم ها اصلا برای اين نيستند
که براي تو باشند يا تو برای آن ها …

اصلا به آخرش فکر نمي کني
آنها براي اينند که دوستشان بداري!
آن هم نه دوست داشتن معمولي نه حتي عشق؛
يک جور خاصي دوست داشتن که اصلا هم کم نيست.
اين آدم ها حتي وقتي که ديگر نيستند هم در کنج دلت تا ابد يه جور خاص دوست داشته خواهند شد …

📕 بابا لنگ دراز

نوشته های مرتبط

باج گیری عاطفی چیست ؟

admin

یا باشید یا نباشید

admin

در آینه

admin

ارسال دیدگاه