بدون عشق
ویدئو

بدون عشق

من سال های زیاد در میان خرافه جنگیدم تا فهمیدم که بدون عشق

نه گیسوان بلندم زیبا خواهد بود

نه چشمان درشت ام

نوشته های مرتبط

زیباترین زن جهان

admin

میدونی چند وقته ندیدمش ؟

admin

مکث، تعجب، تعظیم!

admin

ارسال دیدگاه