بدون عشق
ویدئو

بدون عشق

[aparat id=’685nc’]

من سال های زیاد در میان خرافه جنگیدم تا فهمیدم که بدون عشق

نه گیسوان بلندم زیبا خواهد بود

نه چشمان درشت ام

نوشته های مرتبط

وارد مغازه می شوم

admin

ای کاش عشق را زبان سخن بود

admin

مکث، تعجب، تعظیم!

admin

ارسال دیدگاه