بدون عشق
ویدئو

بدون عشق

[aparat id=’685nc’]

من سال های زیاد در میان خرافه جنگیدم تا فهمیدم که بدون عشق

نه گیسوان بلندم زیبا خواهد بود

نه چشمان درشت ام

نوشته های مرتبط

ای کاش عشق را زبان سخن بود

admin

زیباترین زن جهان

admin

مکث، تعجب، تعظیم!

admin

ارسال دیدگاه