باید یاد بگیری به خودت احترام بذاری
اجتماعی ادبیات پادکست داستانک عکس نوشته فرهنگ

باید یاد بگیری به خودت احترام بذاری

رفیق می‌خواستم بهت بگم
باید یاد بگیری به خودت احترام بذاری
نکنه ظروف خوب رو توی کابینت پنهان کنی برای مهمون!
تو مهم‌ترین مهمان خودتی!
آدم اگه خودش به خودش احترام نذاره
چطور می‌تونه توقع داشته باشه بقیه بهش احترام بذارن؟!
باید حواست باشه با خودت درست رفتار کنی!
وقتی تنهایی لباس مرتب و تمیز بپوشی
با حوصله برای خودت آشپزی کنی و میز بچینی!
تو لایق بهترین‌هایی
پس باید یاد بگیری از امکانات زندگی‌ت
(هر چی که هست) استفاده کنی.
امکانات باید در اختیار زندگی‌ باشه
نه زندگی‌ در اختیار امکانات!
آینده نگری در حد معقول خوبه اما یادت باشه
تو کار می‌کنی برای اینکه آسایش داشته باشی
نه اینکه خودت رو از اون چیزی که می‌خوای
و دوست داری محروم کنی
و جمع کنی برای وقتی که نمی‌دونی اصلا زنده ای یا نه!
احترام گذاشتن به خودت بهت اعتماد به نفس می‌ده رفیق
باعث می‌شه وقتی جلوی آینه می‌ایستی به خودت لبخند بزنی
و لذت ببری از مدلِ زندگی کردنت
مطمئن باش اگه یاد نگیری از چیزهایی که داری استفاده کنی
حتی اگه تمام دنیا برای تو باشه
بازم فقط از دور تماشا می‌کنی!
دلت آروم رفیق…

على سلطانى

نوشته های مرتبط

حق طلاق

admin

احساس خوشبختی می کنی ؟

admin

من همینم که هستم

admin

ارسال دیدگاه